Persoonlijk leiderschap voor onderwijsprofessionals

Wie zitten er achter VakMENSschap?

Wij zijn Wendy Koopmans en Jacqueline Blaak, allebei meer dan 20 jaar werkzaam in het onderwijs in Rotterdam. Wij hebben hart voor deze vitale beroepsgroep en gunnen iedere onderwijsprofessional, ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Leiderschap is de regie nemen in je eigen keuzes, in verbinding zijn en blijven met de ander. De juiste keuzes maken in je lessen, in je team, in de relatie met ouders en leerlingen. En zelfs ook buiten je werk.

Onze missie:

VakMENSschap streeft er naar dat iedere onderwijsprofessional in en buiten Rotterdam zijn of haar talenten benut en met plezier en motivatie naar zijn of haar werk komt.

Er is veel ruimte in het onderwijs om je kennis te vergroten op gebied van didactiek, pedagogiek en vakinhoud. Er is naar ons idee echter te weinig ruimte voor het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap. Even een onderonsje met iemand buiten je eigen organisatie om ook eens stil te staan of je nog in verbinding staat met jezelf, je dromen, je kernwaarden, je drijfveren en de taak waarvoor je hebt gekozen. Wendy Koopmans

Met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende functies in het onderwijs (van leraar tot directielid) gecombineerd met mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat ik je kan begeleiden.

Tijd voor een onderonsje! 

Tel: 0612439057

Mail: info@vakmensschap.nl t.a.v. Wendy 

 Jacqueline Blaak

Met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende functies in het onderwijs (van leraar tot beleidsondersteuner)  gecombineerd met mijn opleiding 'inzicht in drijfveren' en sociaal innoveren, zorgen ervoor dat ik je kan begeleiden. 

Tijd voor een onderonsje! 

Tel:0642122635 

Mail: info@vakmensschap.nl t.a.v. Jacqueline